- Pomocou online objednávky na našej web stránke. Túto objednávku je možné zrealizovať kedykoľvek. - Telefonicky na čísle 0800 221 003 každý pracovný deň od 8:30 -17:00 - Osobne v predajni ASTRASAT každý pracovný deň 8:30 - 17:00
- Ak si objednávate internet v pracovný deň do 13:30 a naši technici nie sú plne vyťažení, prídu Vám ho zapojiť do 24 hodín od spracovania objednávky.
- Internetové pripojenie Vám vieme bez problémov preniesť na novú adresu v prípade ak na novej adrese bude pripojenie od nás dostupné.
- Ak uhradíte inštalačný poplatok 59 € pri zavedení internetového pripojenia Vám vieme poskytnúť internet bez viazanosti.
- Pre rodinné domy a iné individuálne pripojenia používame bezdrôtovú technológiu FWA 5GHz. Pri tomto spôsobe pripojenia sa inštaluje vonkajšie zariadenie príjmajúce signál z vysielača (anténa). Zariadenie je veľmi malé pri porovnaní so satelitnou anténou pre príjem televízie, má maximálny rozmet 35 x 25 cm - Vo vnútri domu/objektu je inštalované vnútorné zariadenie - WiFi router pre pripojenie Vašich zariadení káblom alebo bezdrôtovo (pc, notebook, tablet,smartfón a iné) - Vonkajšie a vnútorné zariadenie musí byť pripojené dátovým FTP káblom. - Napájanie vonkajšieho zariadenia je riešené cez dátový FTP kábel, nie je potrebna zásuvka 230V umiestnená vonku.
- Pred nahlásením poruchy je potrebná konrola zariadení. Ak zariadenia (WiFi router a napájanie vonkajšej antény) sú zapojené v elektrickej sieti, musí na nich svietiť kontrolná LED kontrolka. - Pokiaľ je pripojenie stále nefunkčné, je potrebné skúsiť zariadenie reštartovať vytiahnutím z elektrickej siete na 10 sekúnd a po opätovnom zapojení skontrolovať funkčnosť. - V prípade pretrvávajúceho problému, je potrebné kontaktovať Dobrynet a nahlásiť poruchu.
- Nie, počasie nemá žiadny vplyv na bezdrôtové pripojenie, frekvencia 5GHz javí zanedbateľný útlm v daždi, snehu či vetre a preto nie je nijako ovplyvnená funkčnosť pripojenia aj v prípade nepriaznivého počasia. - Tento fakt býva veľmi často zamieňaný s funkčnosťou satelitnej TV, ktorá vplyvom externého počasia môže vykazovať výpadky či horšiu kalitu obrazu tzv. kockovanie
- Počet zariadení nie je obmedzený. - Pri zariadeniach pripojených na domácu WiFi sieť je potrebné myslieť na to, že výkon domáceho WiFi routera nie je neobmedzený a preto pre optimálnu funkčnosť odporúčame maximálne 10 WiFi zariadení súčasne na jeden prístupový bod. - V prípade vyššieho počtu WiFi zariadení ako 10 nemusí byž dosahovaná optimálna funkčnosť.
- Nie, nemusí. Umiestenie zariadení ( vonkajšie/vnútorné) a káblovú trasu s Vami konzultuje technik ešte pred začatím prác na mieste. Inštalácia pokračuje len po Vašom súhlase. Ak máte pripravené dátové rozvody, je možné ich využiť a zjednodušiť prevedenie inštalácie.
- Faktúry za náš internet, môžete platiť či už v mesačných, štvrťročných alebo ročných intervaloch. Platby realizujete po obdržaní faktúry, ktorá Vám príde na Váš e-mail. Úhradu môžete realizovať prevodom na účet alebo SIPOm. v prípade, ak máte nastavený trvalý príkaz na prvý deň v danom mesiaci, nemusíte sa starať o nič.
Hlavná výhoda nášho internetu je, že je dostupný kdekoľvek v poskytovanej lokalite, to znamená že na pripojenie nepotrebujete ťahať cez Váš pozemok káble a napriek tomu viete využívať vysoké rýchlosti pripojenia ako pri optickom internete.