Internet na mesiac úplne zadarmo?

Objednajte online a prvý mesiac nič neplatíte

Internet na prvý mesiac zadarmo

Prečítajte si viac o akcii internet na mesiac zadarmo

Neváhajte a využite túto ponuku. Ak si teraz objednáte internet online, prostredníctvom objednávkového formulára na našich stránkach, prvý mesiac za internet nič neplatíte! je to jednoduché, stačí si vybrať službu z ponuky raketévého internetu, ktorá vám najviac vyhovuje a vyplniť údaje v objednávke. My Vás následne budeme kontaktovať a pripojíme Vás na internet Dobrý net, za ktorý prvý mesiac neplatíte.

Vyberte si z ponuky internetových balíkov, ktorá vás určite dostane. Pri online objednávke teraz prvý mesiac zadarmo!

Urobte si test Vášho aktuálneho pripojenia a porovnajte si ho s našou ponukou

Obchodné podmienky pre predajnú akciu: zľavová akcia prvý mesiac zadarmo

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť Sky networks s.r.o., so sídlom Kopánková ulica 1108/45, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 50 351 672 zápis: Obchodný
register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 38180/T ako Organizátor Predajnej akcie vydáva tieto Obchodné podmienky.
Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Účastníkov a Organizátora v súvislosti s Predajnou akciou Prvý mesiac zadarmo
pri online objednávke

Definícia pojmov

  • Predajná akcia – reklamná akcia prvý mesiac zadarmo, v rámci ktorej budú Účastníkovi poskytnuté výhody spôsobom a za podmienok
    uvedených v týchto Obchodných podmienkach
  • Účastník – zákazník, ktorý sa zúčastní Predajnej akcie
  • Organizátor – spoločnosť Sky networks s.r.o., so sídlom Kopánková ulica 1108/45, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 50 351 672 zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 38180/T Organizátorom nachádzajúci sa na adrese https://dobrynet.sk/, v ktorom si zákazník môže uplatniť Predajnú akciu.
  • Akciové produkty – prvý mesiac zdarma z ktoréhokoľvek ponúkaného internetového balíčka uvedeného na sránke Dobrynet.sk ponúkané Organizátorom.
  • Začiatok Predajnej akcie – prvý deň trvania Predajnej akcie
  • Koniec Predajnej akcie – posledný deň trvania Predajnej akcie
  • Trvanie Predajnej akcie  – doba od Začiatku Akcie do Konce Akcie, ktorá môže byť predĺžená Organizátorom.

Začiatok Predajnej akcie: 05.12.2019
Koniec Predajnej akcie: 30.03.2021
Účasť na tejto Predajnej akcii vylučuje účasť na iných akciách organizovaných Organizátorom, t.j. výhodu získanú z tejto Predajnej akcie nie je možné kombinovať s inými výhodami a klienti spoločnosti Sky networks majú nárok na zľavu podľa obchodných podmienok.

Podmienky akcie

Akcia je platná pre nových klientov spoločnosti Sky networks s.r.o. Po online objednávke ktoréhokoľvek balíčka služieb s viazanosťou
na dva roky, uvedených na stránke https://www.dobrynet.sk/ prostredníctvom online objedávkového formulára, Vám bude uplatnená
odmena prvý mesiac zadarmo.

Podmienkou uplatnenia akcie je online objednávka prostredníctvom formulára z ponúkaných služieb na stránke www.dobrynet.sk
s viazanosťou na dva roky novým užívateľom.

Právne vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami
Občianskeho zákonníka. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 05.12. 2019

Naši zákazníci odporúčajú – najpredávanejšie internetové balíčky

RAKET ŠTANDARD

Sťahovanie30 Mbit/s

Surfovanie30 Mbit/s

Odosielanie3 Mbit/s

ZriadenieZADARMO

WiFi RouterZADARMO

iba 15,90 €

mesačne

RAKET IDEAL

Sťahovanie50 Mbit/s

Surfovanie50 Mbit/s

Odosielanie5 Mbit/s

ZriadenieZADARMO

WiFi RouterZADARMO

iba 19,90 €

mesačne

V čom je rozdiel

Doprajte si stabilné pripojenie do siete internet prostredníctvom bezdrôtového pripojenia.

Dobrý net na rozdiel od konkurenčných providerov investuje do najmodernejšej technológie na prenos internetového signálu, vďaka čomu poskytujeme stabilné internetové pripojenie v najvyšších rýchlostiach aj prostredníctvom bezdrôtových zariadení.

V ponuke raketového internetu sú dostupné rýchlosti až 100 Mb/s za bezkonkurenčnú cenu. Neobmedzený raketový internet je pre Vás dostupný v Trnave, Piešťanoch a okolí.

Rýchly výber

Overte si dostupnosť internetu

Prosíme o zadanie mesta v správnom tvare. (napr. Trnava)