Optický internet Brestovany a Bučany

Zapojte sa do súťaže o Playstation 5

Žrebovanie o Playstation 5

Prečítajte si viac o akcii súťaž s optickým internetom

Pre všetkých klientov, ktorí si objednajú našu službu Optický internet v obci Brestovany alebo Bučany sme pripravili zaujímavú súťaž. Prečítajte si viac o podmienkach súťaže na tejto stránke.

Vyberte si z ponuky internetových balíkov, ktorá vás určite dostane. Pri online objednávke teraz prvý mesiac zadarmo!

Otestujte si na našej stránke aktuálnu rýchlosť Vášho pripojenia a porovnajte ho s ponukou našich služieb

blank

Obchodné podmienky pre predajnú akciu: súťaž s optickým internetom

Úvodné ustanovenia

Dobry net s.r.o., so sídlom Chovateľská ulica 1 917 0A Trnava, Slovenská republika, IČO: 52881890 zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 47170/T ako Organizátor Predajnej akcie vydáva tieto Obchodné podmienky.
Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Účastníkov a Organizátora v súvislosti s Predajnou akciou súťaž s optickým internetom

Definícia pojmov

  • Predajná akcia – reklamná akcia súťaž s optickým internetom, v rámci ktorej budú Účastníkovi poskytnuté výhody spôsobom a za podmienok
    uvedených v týchto Obchodných podmienkach
  • Účastník – zákazník, ktorý sa zúčastní Predajnej akcie
  • Organizátor – spoločnosť Dobry net s.r.o., so sídlom Chovateľská ulica 1 917 0A Trnava, Slovenská republika, IČO: 52881890 zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 47170/T Organizátorom nachádzajúci sa na adrese https://dobrynet.sk/, v ktorom si zákazník môže uplatniť Predajnú akciu.
  • Akciové produkty – zapojenie do žrebovania o cenu po objednaní služby optického internetu uvedeného na sránke Dobrynet.sk ponúkané Organizátorom.
  • Začiatok Predajnej akcie – prvý deň trvania Predajnej akcie
  • Koniec Predajnej akcie – posledný deň trvania Predajnej akcie
  • Trvanie Predajnej akcie  – doba od Začiatku Akcie do Konce Akcie, ktorá môže byť predĺžená Organizátorom.

Začiatok Predajnej akcie: 1.12.2020
Koniec Predajnej akcie: 31.1.2021
Účasť na tejto Predajnej akcii vylučuje účasť na iných akciách organizovaných Organizátorom, t.j. výhodu získanú z tejto Predajnej akcie nie je možné kombinovať s inými výhodami a klienti spoločnosti Sky networks majú nárok na zľavu podľa obchodných podmienok.

blank

Podmienky akcie

Akcia je platná pre nových klientov pri objednaní ktoréhokoľvek balíka optického internetu z ponuky na stránke https://www.dobrynet.sk/opticky-internet/ v období od 1.12.2020 do 31.1.2020 bude klient automaticky zaradený do žrebovania o hernú konzolu Playstation 5.

Podmienkou zaradenia do žrebovania je spustenie služby na adrese Brestovany alebo Bučany a to v čase od 1.12.2020 do 31.1.2021. Losovanie výbercu prebehne na Facebookovom profile pod názvom spoločnosti Dobrý net a to v čase od 1.2.2021 do 7.2.2021

Právne vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami
Občianskeho zákonníka. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.12.2020

Naši zákazníci odporúčajú – najpredávanejšie internetové balíčky

RAKET KLASIK

Sťahovanie30 Mbit/s

Surfovanie30 Mbit/s

Odosielanie4 Mbit/s

ZriadenieZADARMO

WiFi RouterZADARMO

iba 15,90 €

mesačne

RAKET IDEAL

Sťahovanie50 Mbit/s

Surfovanie50 Mbit/s

Odosielanie6 Mbit/s

ZriadenieZADARMO

WiFi RouterZADARMO

iba 19,90 €

mesačne

V čom je rozdiel

Doprajte si stabilné pripojenie do siete internet prostredníctvom bezdrôtového pripojenia.

Dobrý net na rozdiel od konkurenčných providerov investuje do najmodernejšej technológie na prenos internetového signálu, vďaka čomu poskytujeme stabilné internetové pripojenie v najvyšších rýchlostiach aj prostredníctvom bezdrôtových zariadení.

V ponuke raketového internetu sú dostupné rýchlosti až 100 Mb/s za bezkonkurenčnú cenu. Neobmedzený raketový internet je pre Vás dostupný v Trnave, Piešťanoch a okolí.

Rýchly výber

Overte si dostupnosť internetu

Prosíme o zadanie mesta v správnom tvare. (napr. Trnava)